Thêm và thay đổi chữ ký Gmail

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Gmail, click biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải màn hình –>”Cài đặt” hoặc “Settings” nếu bạn dùng phiên bản tiếng anh.
Bước 2: Trong Tab “Cài đặt” (hoặc Setting”), tìm đến mục “Chữ ký” (Signature), đánh dấu vào ô bên dưới của ô “Không thêm chữ ký” (No Signature), nhập chữ kí gmail vào khung soạn thảo.

Bước 3: Sau khi đã tự tạo chữ ký gmail của mình -> click “Lưu thay đổi” (Save Changes) để lưu lại thiết lập

Lúc này, bạn hãy thử mở khung soạn thảo Email mới, sẽ thấy chữ kí gmail luôn xuất hiện ở cuối mỗi thư. Bạn chỉ việc nhập nội dung cũng như địa chỉ Email người nhận, phần chữ kí sẽ luôn hiển thị ở mỗi thư
Như vậy, mình đã hướng dẫn xong việc tạo chữ ký gmail một cách đơn giản để khi gửi mail, người nhận sẽ có được thông tin đầy đủ nhất của bạn, và có thể biết thêm một số thông tin của bạn để liên hệ khi cần.