“TÔN TRỌNG CÁ NHÂN - TINH THẦN ĐỔI MỚI - TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI”

TÔN TRỌNG - là Tôn trọng cá nhân
TÔN TRỌNG – là Tôn trọng cá nhân, bao gồm: Nói thẳng, Lắng Nghe và Bao dung.

Ở CBIS, cấp dưới có thể nói thẳng với cấp trên, không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ. Chúng tôi chấp nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện, đồng thời, tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình, được thực hiện những hoài bão của mình.

ĐỔI MỚI - là Tinh thần đổi mới
ĐỔI MỚI – là Tinh thần đổi mới, bao gồm: Học hành, Sáng tạo và STCo (là sự hài hước, hóm hỉnh đặc trưng của người CBIS).

Chúng tôi không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và từ chính những đồng nghiệp để tránh suy nghĩ theo lối mòn, nỗ lực dẫn đầu về công nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị/kinh doanh mới.

là Tinh thần đồng đội
ĐỒNG ĐỘI – là Tinh thần đồng đội, bao gồm: Đồng tâm, Tập thể và Chân tình.

Ở CBIS, mọi thành viên đều được quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia và cùng đồng tâm hướng đến một mục tiêu chung “vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty”.

“CHÍ CÔNG - GƯƠNG MẪU - SÁNG SUỐT”

Chí công
CHÍ CÔNG – là nền tảng quan trọng nhất để lãnh đạo xây dựng niềm tin trong nhân viên và để nhân viên làm việc hết mình thay vì xu nịnh lãnh đạo.

Gương mẫu
GƯƠNG MẪU – là người thể hiện rõ nét nhất về Tinh thần CBIS, về giá trị của ba chữ ‘Tôn Đổi Đồng’

là Tinh thần đồng đội
SÁNG SUỐT – là tầm nhìn xa và tính quyết đoán.

gen

Văn hóa được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên bộ Gen của người CBIS,
là Tinh thần CBIS, là sức mạnh thúc đẩy chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì
lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng.